Farm Flow heeft als doelstelling om met behulp van robots CO2 reductie te bewerkstelligen in de Agrifood sector.